Kosten en tarieven

De kosten van een behandeltraject in de Generalistische basis GGZ worden vergoed door de zorgverzekeraars. In alle gevallen geldt wel het eigen risico van uw verzekering (het verplichte eigen risico is vastgesteld op 385 euro). Er zijn 2 voorwaarden voor vergoeding: er moet een geldige verwijzing (meestal van de huisarts) zijn, en er moet een diagnose gesteld kunnen worden die valt onder de vergoede zorg.

Bij gecontracteerde zorg wordt de behandeling volledig vergoed, behoudens het verplicht eigen risico.

Als u bij een zorgverzekeraar bent aangesloten waar de praktijk geen contract mee heeft gesloten, kunt u in de polisvoorwaarden lezen hoeveel u vergoed krijgt van uw verzekering. In dat geval gelden de NZA-tarieven voor de Generalistische Basis GGZ:

CO0432 Ambulant – Gezondheidszorgpsycholoog Diagnostiek 45 minuten 151,07
CO0497 Ambulant – Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 45 minuten 128,40
CO0562 Ambulant –Gezondheidszorgpsycholoog Diagnostiek 60 minuten 173,40
CO0627 Ambulant – Gezondheidszorgpsycholoog Behandeling 60 minuten 152,50

Als uw behandeling niet binnen de Generalistische basis GGZ valt, dient u deze doorgaans zelf te betalen. Het gaat bijvoorbeeld om een relatietherapie of een burnout traject of een aanpassingstoornis. Deze vallen niet meer onder geneeskundige zorg. De tarieven voor niet-geneeskundige zorg staan hieronder vermeld.Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

Soort consult duur tarief
Individueel consult 45 min. € 110,00
ind. kort consult 20 min € 49,00
Telefonisch consult 10 min € 24,50
Email consult nvt € 24,50
consult relatietherapie 45 min. € 49,00 p.p.

No-Show

Er geldt een 24 -uursregeling:

Als u niet tijdig afmeldt (tot 24 uur voor de afspraak) geldt een no-show tarief van € 60,00. Uitgezonderd overmacht, dit ter beoordeling van de behandelaar.

U kunt de hier de  Betalingsvoorwaarden downloaden.