Het telefonisch spreekuur is op: dinsdagen van 09:00 – 09:30 uur.

telefoonnummer: 06 – 53 87 47 17

Op de overige tijden kunt u een voicemail bericht achterlaten. U kunt ook contact opnemen via Karify, of emailen naar: info@psychologiepraktijktholen.nl. Let op dat u in een email geen vertrouwelijke informatie vermeld.

Een afspraak maken

Voor een eerste afspraak (aanmelding) kunt u zich via deze website online aanmelden, of u kunt bellen op het telefonisch spreekuur. Als u al in behandeling bent kunt u een afspraak maken via het telefonisch spreekuur of via email, of u kunt inloggen op deze website om uw afspraak te verplaatsen naar een andere datum en tijdstip.

Een afspraak annuleren

U kunt een afspraak ten allen tijde annuleren door in te spreken op de voicemail van de praktijk of dit te melden tijdens het telefonisch spreekuur. U kunt ook een email sturen.

24-uurs regeling

Als u de afspraak miminaal 24 uur vóór de aanvang van de sessie afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht. Bij ziekte of overmacht graag zo snel mogelijk met reden inspreken op het antwoordapparaat. De 24-uurs regeling geldt ook voor emailverkeer.

LET OP: als u de afspraak niet nakomt, en u annuleert niet of te laat, worden de kosten daarvan aan u berekend.

Bij verhindering van de therapeut wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.