Per 1 januari 2017 dienen alle zorgaanbieders in de GGZ een kwaliteitsstatuut opgesteld te hebben. U kunt dit hier inzien.