Aanmelding
U kunt zich aanmelden via één van de telefonische spreekuren, of online via deze website.

Intake
De intake bestaat uit één á twee gesprekken van 45 minuten, waarin in kaart word gebracht waar u tegenaan loopt, hoe u dit ervaart en wat u anders zou willen,  Zonodig wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten om een beter beeld te krijgen van de klachten en uw manier van omgaan hiermee. Ook kan wat meer achtergrond informatie gevraagd worden, om een en ander beter te kunnen plaatsen.

U bepaalt samen met de eerstelijnspsycholoog het doel van de behandeling. Globaal gesproken is de behandeling gericht op het bepalen wat er zou moeten veranderen om uw leven kwalitatief beter of rijker te maken.  De eerstelijnspsycholoog stelt een werkwijze voor die daarbij aansluit. Er worden vaak ook afspraken gemaakt over wat er van u verwacht wordt voor de duur van het behandelingstraject. Als u hiermee akkoord gaat start de behandeling.

Behandeling
De behandeling is erop gericht om de gestelde doelen te bereiken. Binnen psychologiepraktijk Tholen wordt veel gewerkt met verschillende varianten van cognitieve gedragstherapie en met EMDR. Cognitieve gedragstherapie is voor veel klachten goed inzetbaar en effectief. Vaak worden er tussendoor met u opdrachten besproken die u kunt uitvoeren tussen de sessies door. Deze zijn vaak van groot belang om anders te leren omgaan met de klachten. Het is mogelijk dat een deel van de behandeling via een online module verloopt. In dat geval werkt u thuis aan online aan de opdrachten, waarna u feedback krijgt van de therapeut. In de face-to-face gesprekken wordt hiervan het verloop besproken.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van uw hulpvraag en wat u wilt bereiken. Er zijn door de overheid voor de GGZ een aantal vaste behandelproducten bepaald. Binnen Psychologiepraktijk Tholen wordt daarvan aangeboden: Kort ,Middel en Intensief (het product chronisch wordt niet aangeboden). De huisarts kan hier al een inschatting van maken. De psycholoog kiest uiteindeljik het passende traject, in overleg met u.

Mocht blijken dat de hulpvraag niet onder de vergoeding valt van de GGZ, dan kunt u of terug naar de huisarts gaan, of de kosten zelf betalen. Als er sprake is van een andere indicatie die niet wordt geboden binnen deze praktijk (bijvoorbeeld Chronisch, of gespecialiseerde GGZ), dan wordt u terugverwezen naar de huisarts met een advies voor doorverwijzing.

Tussentijds wordt met u geëvalueerd of het doel of de aanpak van de behandeling bijgesteld moet worden, of dat u andere wensen heeft ten aanzien van de behandeling.

Afsluiting
Aan het einde van de behandeling wordt nabesproken hoe u de behandeling heeft ervaren. U wordt gevraagd een online evaluatieformulier in te vullen en indien van toepassing wordt uw huisarts geïnformeerd over de afsluiting.

Voor de vergoeding wordt gekeken onder welk “behandelproduct” van de Generalistische basis GGZ de behandeling kan vallen:

  • behandeling kort – gemiddeld 297 minuten (zowel directe tijd als indirecte tijd). dit komt neer op ongeveer 5 sessies van 45 minuten.
  • behandeling middel – gemiddeld 495 minuten (zowel directe tijd als indirecte tijd). dit komt neer op ongeveer 8 sessies van 45 minuten.
  • behandeling intensief – gemiddeld 750 minuten (zowel directe tijd als indirecte tijd). dit komt neer op ongeveer 13 sessies van 45 minuten.

De psycholoog maakt hiervan tijdens de intake een inschatting. Eventueel kan door gewijzigde omstandigheden het behandelproduct gewijzigd worden.

Het gemiddelde aantal minuten is alle werkzaamheden inclusief (zoals intake, diagnostiek, behandelgesprekken, uitwerking, verslaglegging en rapportages).