Vergoedingen

Zorg binnen de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding kan wel verschillen, afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk Tholen heeft contracten voor 2017 gesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Cz, Delta Lloyd, OHRA en alle aanverwante labels
  • VGZ, IZZ, IZA, UMC,¬† en alle aanverwante labels
  • Zilveren Kruis, Achmea en alle aanverwante labels
  • Multizorg (ONVZ, ASR, Eno, Zorg&Zekerheid, Caresco, IAK, Aevitea,Turien&Co)

Dit betekent dat de nota van de behandeling na afsluiting van de behandeling rechttstreeks wordt verstuurd naar de zorgverzekering. Deze brengt indien van toepassing nog het resterende deel van uw eigen risico in rekening.

Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met onze praktijk, gelden de tarieven zoals vemeld op deze website, en dient u de nota aan de praktijk te voldoen. U kunt de nota dan indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt in uw polis terugvinden welk percentage wordt vergoed (bij restitutieverzekeringen meestal 100%, bij naturaverzekeringen meestal tussen 65%-100%, maar dit is afhankelijk van uw polis en verzekering).

Onvergoede zorg (zoals  werk en/of relatieproblemen) worden meestal per maand aan u gedeclareerd als voorlopige declaratie, en u ontvangt aan het einde van de behandeling een eindnota. Tarieven vindt u bij Tarieven.