Vergoedingen

Zorg binnen de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding kan wel verschillen, afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk Tholen heeft contracten voor 2021 gesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Cz, Delta Lloyd, OHRA
  • VGZ, IZZ, IZA, UMC,  Univé, Promovendum, Besured, Nationtal Academic
  • Zilveren Kruis, Achmea, FBTO, Aevitea, De Friesland, Interpolis
  • ONVZ, VVAA, PNO, Jaah,

Dit betekent dat de nota van de behandeling na afsluiting van de behandeling rechttstreeks wordt verstuurd naar de zorgverzekering. Deze brengt indien van toepassing nog het resterende deel van uw eigen risico in rekening.

Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met onze praktijk, gelden de tarieven zoals vemeld op deze website, en dient u de nota aan de praktijk te voldoen. U kunt de nota dan indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt in uw polis terugvinden welk percentage wordt vergoed (bij restitutieverzekeringen meestal 100%, bij naturaverzekeringen meestal tussen 65%-100%, maar dit is afhankelijk van uw polis en verzekering).

Onvergoede zorg (zoals  werk en/of relatieproblemen) worden meestal per maand aan u gedeclareerd als voorlopige declaratie, en u ontvangt aan het einde van de behandeling een eindnota. Tarieven vindt u bij Tarieven.


Vergoeding vanaf 2022:

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuw financieringssysteem ingevoerd, het “zorgprestatiemodel”.
Dit betekent dat alle behandelingen, die zorginhoudelijk niet in 2021 zijn afgerond, op die datum administratief afgesloten worden. Bestaande en nieuwe behandelingen worden dan vanaf 1 januari op een andere manier gedeclareerd.

U ontvangt hierover te zijner tijd een melding van uw zorgverzekeraar, of krijgt, bij ongecontracteerde zorg, een rekening van de behandelaar.

Vanaf 2022 worden behandelingtrajecten niet meer alleen aan het eind gedeclareerd, maar worden er maandelijks consulten en verrichte werkzaamheden gedeclareerd. Een andere verandering is dat cliënten worden verplicht om niet alleen in het startjaar van de behandeling maar ieder kalenderjaar, het eigen risico te betalen.

Meer informatie: Download hier de folder.