Hieronder staat een globale onderverdeling van de huidige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Zo kunt u vast een inschatting maken met welke soort GGZ u mogelijk te maken krijgt. Deze lijst bevat niet alle soort hulp in Nederland, maar is bedoeld om u een globaal idee te geven. In sommige gevallen wordt van deze indeling afgeweken (bijvoorbeeld omdat de problematiek te zwaar is voor de POHGGZ, of te licht voor de gespecialiseerde GGZ). De huisarts en later de GGZ behandelaar maken beide een inschatting van de problematiek en de ernst.

Psychologiepraktijk Tholen biedt alleen zorg binnen de Generalistische basis GGZ.

Huisartsenzorg – POH GGZ (praktijkondersteuner huisarts Geestelijke gezondheidszorg)- deels overlapping met algemeen maatschappelijk werk.

 • studieproblemen of werkproblemen (zoals burnout, korter dan 6 maanden)
 • relatieproblemen (of bij een psycholoog, maar dit is dan onverzekerde zorg, dus voor eigen kosten)
 • rouwproblematiek
 • levensfaseprobleem
 • stoppen met roken
 • lichte angst of depressieve klachten, die kort van duur zijn of relatief mild, waardoor ze niet voldoen aan een DSM diagnose (dit wordt eerst ingeschat door uw huisarts of POHGGZ)
 • verwerkingsproblemen
 • aanpassingsproblemen aan nieuwe levenssituaties
 • financiële problemen

Generalistische basis GGZ (GBGGZ): (Psychologiepraktijk Tholen geeft hulp in deze Generalistische basis GGZ)

 • Angst (zoals sociale angststoornis, of gegeneraliseerde angst, of paniekstoornis)
 • depressie (zowel eenmalige episoden als recidiverend, maar zonder risico op suïcidaliteit)
 • impulscontrolestoornis
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Posttraumatische stress stoornis (enkelvoudig)

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ of GGGZ):

 • ADHD (diagnostiek en behandeling)
 • autismespectrum stoornisen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • dwangstoornissen
 • verslavingen
 • psychotische stoornissen
 • Post traumatische stresstoornis (vooral complex)
 • complexere problematiek (bijvoorbeeld combinatie van stoornissen) die in ernst of tijd zeer dringend is.

Langdurige GGZ:

 • Verblijf binnen of buiten instellingen bij langdurig of chronische psychische aandoeningen.

ggzNL