Informatie voor verwijzers:

U kunt uw patiënten/cliënten verwijzen naar de praktijk voor kortdurende hulp bij milde tot matig ernstige psychische klachten Binnen de GBGGZ. In principe zijn de behandelingen individueel, maar u kunt ook verwijzen voor relatietherapie. Relatietherapie valt echter buiten de GGZ en zijn doorgaans voor eigen kosten van de patiënten.

U kunt nu ook verwijzen via ZORGDOMEIN.

 

verwijsformulier-GBGGZ 2016 printversie

verwijsformulier-GBGGZ 2016 digitale versie (invulbare PDF)

patiënteninformatie GBGGZ

flow chart huisarts verwijzing ggz 2016

Voor patienten is het vaak belangrijk of een behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Behandelingen binnen de GBGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. In 2020 heeft Psychologiepraktijk Tholen contracten gesloten met Achmea/Zilveren Kruis, VGZ en aanverwante labels, en CZ en aanverwante labels, VRZ en aanverwante labels. Voor de overige verzekeraars geldt meestal dat bij een naturapolis 60-100% vergoed wordt, en bij een restitutiepolis doorgaans 100%.

Contra indicaties voor de GBGGZ:
(ernstige) verslavings en/of persoonlijkheidsproblematiek.
(vermoeden van) psychose
actieve suïcidaliteit
complexe gezinsproblematiek (“multi-problem”)
In bovenstaande gevallen is een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) geïndiceerd.

 

Spoed:
Wilt u dat uw patiënt sneller gezien wordt dan de aangegeven wachttijd, dan kunt u dit kenbaar maken door te bellen met 06 – 53 87 47 17. (buiten de telefonische spreekuren graag inspreken) of te emailen naar: info@psychologiepraktijktholen.nl .

Rapportage
Mits de cliënt akkoord gaat wordt u na de intake en bij de afsluiting van de behandeling hierover  geïnformeerd.

Overleg
U kunt tussentijds overleg aanvragen over een patiënt, mits deze toestemming heeft gegeven dat u geïnformeerd mag worden. Voor huisartsen wordt dit standaard nagevraagd bij de intake, en vastgelegd in het dossier. In de praktijk geeft nagenoeg iedere cliënt toestemming om de huisarts te informeren. Voor overige verwijzers wordt dit vooraf aan de cliënt voorgelegd en toestemming gevraagd.

Overige vragen?
Neemt u even contact op via de telefoon of email. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.